������������ ������ - ������������ �� �������� ������� �� �������������� За фирмата | Продукти | Рециклиране | За контакт  
       
Добруджански фермер - производство иреализация на пластмасови каси за хляб, мляко, месо и плодове
 
Производител на пластмасов  
оборотен амбалаж  
за промишлеността  
    Начало » За фирмата bg | eg | ro  
 

За фирмата


Фирма "Добруджански фермер” е бързоразвиваща се организация, основана през 1996година

Производството на фирмата е локализирано в Западна промишлена зона на територията на гр. Варна. Организацията е разгърнала собствена дистрибуторска мрежа за съхранение, реализация и доставка на произвежданите продукти в градовете – Пловдив, Сливен, Разград, Силистра и Шумен.

Основният предмет на дейност на фирмата е производство и реализация на пластмасов оборотен амбалаж за хранително вкусовата промишленост в т. ч. каси за хляб и хлебни изделия, каси за мляко и млечни изделия, каси за месо, месни продукти и риба, амбалаж за сирене, каси за селското стопанство и др.

Целите на организацията са свързани с развитие на дейностите по производството на висококачествен пластмасов оборотен амбалаж, съобразен с европейските стандарти за качество. Стратегическите конкурентни предимства на фирма "Добруджански фермер” са: високо качество на произвежданите продукти, бързи срокове на изпълнение на доставките, конкурентно ниски цени и лоялност към нашите бизнес-партньори.

От 2000г. фирма ,,Добруджански фермер” е член на световната организация на опаковките - WORLD PACKАGING ORGANISATION.
От 2007г. организацията е регистрирала първите в България патенти за полезни модели в областта на опаковането на саламурено сирене.

 

Продукти

  Каси за хляб и хлебни изделия
  Каси за мляко и млечни продукти
  Каси за месо, месни продукти и риба
  Каси за замразени пилета
  Амбалаж за сирене
  Каси за селското стопанство


За контакт

Адрес:
гр.Варна 9000
Западна промишлена зона - Варна
Пощенска кутия: 643

Производство – търговски отдел
Телефон / Факс: 052 330348
Моб.: 0888 956 143

Реклемен отдел
0886 723681

e-mail: jnarlev@abv.bg

  © 2007-2010 Добруджански фермер ЕООД   Design by ConsultBg.com